Gửi lần 1: 03 mẫu logo

+ Không giới hạn số lần gửi mẫu

+ Không giới hạn số lần chỉnh sửa (cho đến khi khách hàng hài lòng)

+ Phương án thiết kế sáng tạo và chuyên nghiệp

+ Các ý tưởng thiết kế chuyên sâu và ấn tượng, mang tầm nhìn trên 10 năm

+ Cẩm nang nhận diện thương hiệu

+ Namecard, phong bì thư A4, A5, tiêu đề thư ( letter head), folder

+ Thiết kế các hạng mục cơ bản theo yêu cầu (6 hạng mục)

Gói cơ bản cho một công ty chuyên nghiệp