Gửi lần 1: 03 mẫu logo

+ Hai lần gửi mẫu

+ Không giới hạn số lần chỉnh sửa (cho đến khi khách hàng hài lòng)

+ Phương án thiết kế sáng tạo và chuyên nghiệp

+ Cẩm nang nhận diện thương hiệu sơ bộ

+ Thiết kế Namecard

+ Phong bì thư A4, A5, 220×110

+ Bìa kẹp hồ sơ (Folder)

+ Giấy tiêu đề thư

Gói cơ bản cho một công ty nhỏ chuyên nghiệp